Address:
Address:
Hotline:
Mail:

Giải pháp quản lý kho thông minh- Smart warehousing

Kho hàng và vai trò

Kho hàng là nơi lưu trữ và bảo quản các loại nguyên vật liệu, bán thành phẩm hoặc thành phầm, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng ở mọi thời điểm. Trên cơ sở cân đối lợi ích đạt được và chi phí phát sinh của việc đầu tư vào hàng tồn kho, doanh nghiệp phải quản lý kho hàng sao cho:

 • Đảm bảo cung cấp yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục, tránh mọi sự gián đoạn do việc dự trữ thiếu hiệu quả gây ra.
 • Đảm bảo cung cấp đủ sản phẩm đầu ra đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Tổng chi phí của việc dự trữ hàng tồn kho là thấp nhất.

Tại sao cần quản lý kho hàng

Quản lý, vận hành kho hàng hiệu quả đóng vai trò rất lớn trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, quản lý kho hàng hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:

 • Giúp doanh nghiệp kiểm soát đc số lượng hàng hoá, tránh thất thoát hoặc hết hàng.
 • Có thể phát hiện ra các nguy cơ tồn đọng hàng ở một số mặt hàng đang kinh doanh.
 • Giảm chi phí đầu tư cho hàng tồn kho.
 • Tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
 • Góp phần vào hoàn thiện, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, giúp cung cấp dịch vụ tới khách hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Khó khăn và thách thức của việc quản lý kho hàng theo cách truyền thống

1. Tốn nhiều nguồn lực kiểm kê hàng hoá tồn kho

Hai hình thức kiểm kê kho hàng phổ biến hiện nay là kiểm kê thủ công và kiểm kê bằng mã vạch (barcode). Khi diện tích kho và số lượng hàng hoá tăng lên, các doanh nghiệp sẽ mất rất nhiều thời gian và nhân lực để thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, cập nhật số liệu.

2. Số liệu tồn kho không chính xác

Việc kiểm kê được thực hiện thủ công dẫn tới sai sót là điều khó tránh khỏi. Số liệu không chính xác cũng dẫn tới khó khăn hơn trong việc quản lý, điều chuyển, lên kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Khó xác định được vị trí chính xác của hàng hoá

Hàng hoá nếu chỉ được dán tem thông thường thì việc xác định vị trí sẽ gặp khó khăn nếu hàng hoá đó thường xuyên được sắp xếp, di chuyển. Dẫn tới việc xuất kho, điều chuyển sẽ gặp khó khăn.

4. Mất mát, thất lạc hàng hoá

Do khó khăn trong việc kiểm đếm, xác định vị trí hàng hoá, việc thất lạc hàng hoá rất dễ xảy ra. Với các kho hàng thành phẩm có giá trị cao còn xảy ra tình trạng mất mát hàng hoá do kẻ gian lợi dụng các sơ hở trong công tác kiểm soát hàng hoá ra vào kho.

Giải pháp của 1Gate

Nhận thức được các thách thức đang gặp phải trong việc quản lý kho của các doanh nghiệp. 1Gate đã phát triển giải pháp 1Gate.WMS với gồm các hạng mục như sau.

 • Triển khai phần mềm quản lý kho 1Gate.WMS và chuyển đổi từ vận hành kho theo cách thủ công sang sử dụng phần mềm và công nghệ định danh RFID.
 • Áp dụng công nghệ định danh hàng hoá RFID để loại bỏ các sai sót và giảm thiểu tối đa nguồn lực do các thao tác thủ công.
 • Trang bị thiết bị đọc RFID cầm tay và ứng dụng di động để nâng cao hiệu suất và tính tiện lợi trong việc vận hành kho.
 • Xây dựng các báo cáo trực quan về các số liệu, tình trạng vận hành kho.

Kiến trúc phần mềm 1Gate.WMS

Nhóm chức năng Inbound

 • Nhập hàng- Receiving
 • Xếp hàng- Putaway
 • Trả hàng- Return

Nhóm chức năng Outbound

 • Lấy hàng- Picking
 • Đóng gói- Packing
 • Giao hàng- Delivering

Nhóm chức năng Inventory

 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Hiển thị số liệu tồn kho
 • Giao hàng- Delivering

Nhóm chức năng warehouse

 • Kiểm soát kho- warehouse control
 • Định tuyến cửa nhập/ xuất hàng
 • Di dời vị trí hàng hoá trong kho

Nhóm chức năng order

 • Xử lý đơn hàng
 • Phân bổ đơn hàng
 • Lập kế hoạch chọn hàng

Nhóm chức năng tracking

 • Theo vết hàng hoá
 • Quản lý hiệu suất lao động

Nhóm chức năng reporting

Ứng dụng công nghệ RFID vào quản lý kho hàng

1gate giúp đơn giản hoá quy trình quản lý kho bằng cách áp dụng giải pháp tổng thể để theo dõi, kiểm đếm và kiểm soát hàng hoá bằng việc áp dụng công nghệ RFID. Hiệu quả mang lại:

 • Kiểm soát độ chính xác tồn kho: >95%
 • Thời gian kiểm kê: giảm 90%
 • Chi phí nhân công: giảm 50%
 • Chi phí lưu kho: tăng 20% tỷ lệ không gian sắp xếp hàng hoá
 • Giảm 50% tỷ lệ thất lạc và mất cắp hàng hoá
 • Ngoài ra, giải pháp còn mang lại nhiều hiệu quả về vận hành khác như, giảm chi phí hậu cần, giảm lượng hàng tồn kho, giảm tình trạng hết hàng.