Address:
Address:
Hotline:
Mail:

Giải pháp bán lẻ, quản lý cửa hàng- New retail

Thách thức trong quản lý và vận hành

Khó khăn trong kiểm kê: Việc kiểm kê tồn kho gặp nhiều khó khăn do số lượng sản phẩm lớn. Thực hiện kiểm kê với các phương thức truyền thống như mã vạch sẽ tốn thời gian và công sức.

Chưa hỗ trợ được việc kiểm soát và mất mát hàng hoá: Việc quản lý hàng ra khỏi kho không thuộc đơn xuất hàng nào thực hiện thủ công, chưa có các công cụ hỗ trợ.

Mất nhiều thời gian và công sức trong việc tìm kiếm hàng hoá: Khi cần tìm một sản phẩm, nhân viên thực hiện tìm kiếm theo cách thủ công, quan sát bằng mắt. Chưa có công cụ hỗ trợ nhân viên tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn.

Chưa có cơ chế kiểm soát tự động quá trình luân chuyển hàng hoá: Việc nhập kho- xuất kho- điều chuyển vẫn được thực hiện dựa trên kiểm đếm thủ công và ký biên bản xác nhận. Khi có sai sót xảy ra, không có cách nào để truy vết, hậu kiểm, truy tìm nguyên nhân.

Không thể cập nhật thường xuyên và liên tục số liệu tồn kho thực tế: Do việc kiểm kê tại tổng kho tốn nhiều thời gian và rủi ro trong quá trình kiểm đếm. Sẽ rất khó khăn trong trường hợp cấp quản lý muốn biết chính xác số liệu tồn kho thực tế vào một thời điểm bất kỳ.

Thiếu các cảnh báo và báo cáo tổng hợp theo thời gian thực để đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh: Các báo cáo tổng quan về số liệu hàng hoá theo thời gian thực, các cảnh báo về tình trạng bất thường của hàng hoá như sắp hết hàng, tồn kho qua mùa, etc.

Phương án đề xuất

  • Áp dụng công nghệ RFID để tối ưu quản lý kho, kiểm kê, quy trình bán hàng, tăng trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ kiểm soát thất thoát tài sản.
  • Tích hợp các tính năng của hệ thống RFID và các nội dung cần tích hợp với hệ thống ERP, POS.
  • Hệ thống mới đồng bộ thông tin về sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu bán hàng. Hệ thống có khả năng mở rộng cả về quy mô và phạm vi mà không làm thay đổi thiết kế ban đầu.

Các thành phần hệ thống

Đầu đọc di động– Thực hiện việc quét thông tin tài sản và kiểm kê kho

Đầu đọc cố định– Giúp hệ thống tự động ghi nhận việc xuất/nhập hàng tự động.

Máy in RFID– Thực hiện in bổ sung thẻ, nhãn RFID khi có nhu cầu dán nhãn cho tài sản mới.

Cơ sở hạ tầng không dây– Phục vụ cho việc truyền trực tuyến thông tin về tài sản, tồn kho từ đầu đọc di động về cơ sở dữ liệu.

Phần mềm WMS/ EAM/ ERP– Các chức năng có sẵn và luồn quy trình chung được xác định bởi phần mềm quản lý của bạn. Nhiều ứng dụng, module có thể được mở rộng với các chức năng bổ sung như giao dịch thời gian thực, tích hợp vào hệ thống ERP.

Giá trị mang lại

  • Nâng cao khả năng hiển thị và nắm bắt thông tin về số lượng, chủng loại hàng hoá, nhờ đó doanh số bán hàng có thể đạt được cao hơn.
  • Cải tiến quy trình trong chuỗi cung cứng, giúp việc duy trì hàng tồn kho tối ưu nhất, phù hợp với chiến lược bán hàng.
  • Tổ chức và lên kế hoạch sản xuất hiệu quả dựa trên số liệu thời gian thực về tình hình bán hàng, tồn kho.
  • Nâng cao trải nghiệm khách hàng nhờ tăng năng suất hoạt động của nhân viên và khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng cho khách hàng. Tiền đề để cung cấp thêm các tiện ích chẳng hạn thanh toán tự động, kiểm tra thông tin sản phẩm tự động.
  • Xây dựng các chiến dịch bán hàng online to offline hiệu quả, nhờ việc đồng bộ thông tin về số lượng, chủng loại toàn chuỗi cung ứng theo thời gian thực từ khâu sản xuất, lưu kho, vận chuyển, luân chuyển, bán hàng giữa các cửa hàng khác nhau trong hệ thống.